Bidra med artikler

Etter åpningen av ny side har vi lagt til rette for at våre lesere kan bidra dersom de har noe på hjertet. Vi ønsker da litt mer utfyllende artikler hvor dere lesere deler deres tanker om det som foregår i klubben, slik vi i skribentteamet gjør i ”Kommentarer”. Dersom vi finner kvaliteten tilstrekkelig vil disse publiseres på denne siden: http://acmilan.no/category/gjesteopptreden/

Vi ønsker også svært gjerne å motta reisebrev når våre medlemmer er på tur, og disse vil publiseres på: http://acmilan.no/category/reisebrev/. Dersom du ønsker å bidra kan du sende ditt bidrag til per_a_solberg@hotmail.com. Du vil selvsagt krediteres for ditt bidrag om du skriver for oss.