Kontaktinfo

Privat mailadresse til alle styremedlemmer finner på redaksjonssiden.

For spørsmål om medlemskap:
Redaksjonssjef Per Asbjørn Solberg (Mail: per_a_solberg@hotmail.com eller telefon: 90505245)

Ved pressehenvendelser, ta kontakt med:
Redaksjonssjef Per Asbjørn Solberg (Mail: per_a_solberg@hotmail.com eller telefon: 90505245)